Witamy w świecie AIU+


Skontaktuj się z nami już dziś!


O nas

AIU+ jest firmą doradczą z zakresu zarządzania wiedzą i innowacjami. Pomagamy przedsiębiorcom i instytucjom ze wszystkich sektorów gospodarki oraz samorządom, szczególnie w obszarze elektromobilności i przemysłu 4.0. Wraz ze wzrostem polskiej innowacyjności dostrzegamy potrzebę nowego spojrzenia na komercjalizację badań naukowych, współpracę biznesu z uczelniami wyższymi i wdrażanie innowacyjności – naszym celem jest wypracowanie unikalnej wartości opartej na synergii między tymi obszarami.

Pomagamy naszym klientom usprawnić ich działania oraz wesprzeć przy istotnych przedsięwzięciach dotyczących rozwoju ich organizacji. Pracujemy jako wewnętrzny komórka przedsiębiorstwa przez co wdrożenie innowacji w strukturę przedsiębiorstwa jest szybsze i sprawniejsze.


■ Audyt innowacyjności
■ Scouting technologiczny
■ Rynkowa analiza technologii
■ Obserwatorium zmian oraz trendów rynkowych
■ Baza wiedzy


■ Pomoc przy usłudze podatkowej B+R ■ Pozyskiwanie środków pomocowych na B+R
■ Opracowanie agendy B+R
■ Program akceleracji
■ Ochrona własności intelektualnej


■ Opracowanie i zarządzanie klastrem
■ Centrum kompetencji
■ Doradztwo strategiczne i operacyjne
■ Restrukturyzacja przedsiębiorstw
■ Analizy i oceny efektywności inwestycji
■ Wywiad biznesowy i konkurencyjnyKontakt

Skontaktuj się z nami:


AIU+ Sp. z o.o.

ul. Frezerów 3

Lublin 20-209

Tel: 506-130- 0133

e-mail: [email protected]AIU + sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-209), ul. Frezerów 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669664, REGON:366864524, NIP: 7123336020, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN